Historie Sikkerhed
  • 26 jul 2017
  • Brian Gardner Mogensen 5,752 Comments

    Af Simon Gardner Mogensen, Skribent, Detroit Research

    Amerikansk bilindustri var i efterkrigstidens USA ikke foregangsmand for grøn omstilling og øget sikkerhed i bilerne. Tværtimod var amerikansk bilindustri modstander af tiltag der forringede bilindustriens konkurrencedygtighed. Detroit Research ser i denne artikel nærmere på, hvad der skete i efterkrigstidens USA.

    Læs mere