Militære konflikters indflydelse på amerikansk bilindustri
 • Brian Gardner Mogensen
 • 30 apr 2017
 • militærindustri
 • Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

  Af Simon Gardner Mogensen, skribent, Detroit Research

  Militære konflikter og krige har igennem tiderne haft stor indflydelse på udviklingen i amerikansk bilindustri, der igennem flere omgange har været storleverandør af militært isenkram til det amerikanske militær. Detroit Research belyser i denne artikel, hvordan udviklingen af amerikansk bilindustri og militære konflikter har haft indflydelse på hinanden.

  USA er verdens største militærmagt og har den mest aktive udenrigspolitiske agenda i verden. Her ses historiske sammenhænge, mellem produktion og økonomiske opture, i form af konjunkturudsving – hvor blandt andet USA forlod, den muligvis største finansielle krise i historien og dens efterfølgende konsekvenser for 1930’erne. Franklin D. Roosevelt var præsident i denne periode og prøvede, med sine omfangsrige tiltag ved New Deal, at skabe vækst i USA – dog oplevede USA først væsentlige vækstrater ved deltagelse i 2. Verdenskrig og efterfølgende.

  Tankerne om indenrigsproduktion og krig, anses i dag for, at være en naturlig sammenhæng, hvor internationale konflikter og deltagelse i disse, har sat gang i den indenlandske produktion pga. militær efterspørgsel efter produktion af bl.a. køretøjer, både, fly, ubåde, artilleri og meget andet isenkram[1].

  Dette skal ses i lyset af, at krig har utrolig mange negative konsekvenser, men har en tendens til, at stimulere økonomien under perioder med lavkonjunktur. Derfor har positive konsekvenser opstået ved disse internationale konflikter, ved bemærkelsesværdige afsæt på flere områder, med bl.a. teknologisk udvikling, infrastruktur, beskæftigelse og øget forbrug. Her har amerikansk bilindustri befundet sig i en nation, der har haft en aktiv udenrigspolitik/international politik.

  USA militært statusquo i tal 

  Det amerikanske forsvarsbudget på årligt $581.000.000.000[2] – svarer til driften af den danske stat x 4. Det massive budget går bl.a. til i underkanten af 9000 tanks, 41.000 køretøjer med våben, 6.100 helikoptere, 13.500 flyvetøjer, 4 fartøjer i flåden og med en arbejdsstyrke på 1.4 mio.  Amerikansk bilindustri har været og er en ivrig bidragsyder, til produktionen af isenkram til militæret.

  Redegørelse for konkurrencesituationen og udviklingen af amerikansk bilindustri

  Amerikansk bilindustri voksede markant frem i starten af 1900’tallet, hvor man begyndte at dominere verdensmarkedet. Man ser oftest dette som en konsekvens af høj vækst og omfangsrig innovation (bl.a. masseproduktionen fra Ford) – der oftest bliver sat i tråd med det amerikanske system, hvor få reguleringer og lave skatter var dominerende. Dog skal man se dette i lyset af, at modsat Frankrig, England, Italien, Spanien og mange andre europæiske nationer, der i dag har anselige bilindustrier, var disse præget af krig. Hvor amerikanske produktionsfaciliteter oplevede positive profitable konsekvenser, ved deltagelse i f eks. 2. Verdenskrig, var situationen en anden i Europa. USA har aldrig haft krig på eget land i nyere tid og derfor ikke oplevet de samme konsekvenser af krig. Dette var stærkt repræsenteret i 1. Verdenskrig, hvor Frankrigs samlede produktion blev halveret, millioner af tyskere sultede og sovjetiske ydelser/produktion blev slået markant tilbage. Estimeret regner man med at 1. verdenskrig har kostet europæerne, 400 milliarder dollars[3]. Dette satte europæerne langt bagud og var et hårdt slag for mange europæiske industrier – hvilket modsat betød, at amerikanske producenter havde fred til sin udvikling, uden væsentlig konkurrence fra omverdenen.

  Der var en gennemgående tendens i Europa, for at efterspørge amerikansk producerede biler – på baggrund af at de var væsentlig billigere pga. masseproduktionens effektivitet. Dette ledte til, at amerikanerne producerede 485.000 af 606.124 køretøjer i verden i 1913 – hvilket til dels skyldtes amerikanernes innovative udvikling og konsekvenserne af 1. verdenskrig[4].

  2. verdenskrigs positive afkast på amerikansk bilindustri

  Den amerikanske bilindustri, har med historisk perspektiv, siden indtrædelsen i 2. verdenskrig, været en del af amerikansk militærproduktion siden amerikanerne blev angrebet af japanerne ved Pearl Harbor og efterfølgende erklæret krig af Nazityskland. Her måtte den almene forbruger og efterspørger af bilproduktion, se sig nedprioriteret, da bilfabrikkerne i Detroit i januar 1942 blev omlagt til militærproduktion. Den føderale regering havde beordret omprioritering af udbuddet af bilproduktion, med anselige restriktioner – hvor man nu skulle forsyne det amerikanske militærs deltagelse i 2. Verdenskrig med primært biler og lastvogne. Dette medførte en længere tids produktion af biler og lastvogne, og at bilproduktionen i Detroit blev omlagt til centrum for militærproduktion, i takt med at bilproducenterne frigav deres fabrikker til fuldstændig militærproduktion. Her var Ford bl.a. central for produktion af bomber, mens at Chrysler producerede tanks og bomber[5].

  Denne udvikling af amerikanske bilproducenter, skulle på trods af øget produktion, have konsekvenser for salget til civile. Da restriktioner og omprioritering prægede produktionen under krigen og blev langsomt ophævet mod krigens ende – formåede man ikke at opnå den samme produktion som af køretøjer til civile, som før krigen, indtil 1949. I 1941 producerede man 3.6 mio. biler til civilpersoner, som ved USA’s indtrædelse i krigen i 1942 betød, at  produktionen af biler til civile faldt til til 1.15 mio bilerEt fald på mere end 2/3.

  Dette mønster har siden sat sit præg og det amerikanske militær, har været hyppig bruger af de amerikanske bilproducenterne, til at producere deres køretøjer. Denne tendens var gennemgående under krigen, hvor ikke kun biler, bomber og tanks var efterspurgt, men bl.a. skrivemaskineproducenter producerede maskinpistoler, undertøjsproducenter lavede myggenet, silkeproducenter lavede faldskærme og rutsjebanefabrikanter lavede bombereparationsplatforme[6].

  Da 2. Verdenskrig var afsluttet var væsentlige justeringer og tilpasninger på bilindustrien en realitet – hvor tiltag fra den føderale regering, i takt med den massive internationale konflikt, havde givet anledning til øget efterspørgsel efter biler. Dette kommer af, at krigens positive konsekvenser for indenrigsproduktionen (forbrug og beskæftigelse) og afskaffelsen af diverse reguleringer, som begrænsede salg til civile – tog fat i Eisenhower Administrationen i 1950’erne. Med bl.a. massive investeringer i infrastruktur under krigen, hvilket betød, at man nu havde 4 sporede motorveje – gav forbrugerne blod på tanden efter investeringer i biler[7].

  Allerede i 1948 afsatte amerikansk bilindustri, deres bil nr. 1 million – dog med en nedtur i afsætning efter krigens reguleringer og justeringer, som først blev indhentet i årlig produktion i 1950’erne. Denne nedtur, kom især af efterfølgende konsekvenser fra krigen, som den øgede inflation, der begrænsede amerikanske og europæiske forbrugere i at investere. Dette betød, at købelysten hos forbrugerne, først fandt sit niveau fra før krigen, i 1950’erne.

  Det positive afkast af krigen, blev også repræsenteret i innovation – hvor den høje militære efterspørgsel, havde sat udviklingen af nye teknologier i gang. Dette var repræsenteret i servostyring, skivebremse og elektriske vinduer[8].

  Andre militære konflikter med indflydelse på amerikansk bilindustri

  USA har været en del af utrolig mange udenrigspolitiske konflikter i nyere tid, bl.a. ved deltagelse Vietnam-krigen, Korea-krigen, Golfkrigen, Kosovokrigen, Bosnienkrigen, krigen i Afghanistan, Irakkrigen og mange flere. Dette har naturligvis haft konsekvenser for amerikansk bilindustri, ved negative eksterne konsekvenser som øget inflation, stigende skatter (finansiering af militær) og kapitaludtømning, modsat de positive interne konsekvenser, ved samarbejde med amerikansk bilindustri.

  Dog fik de andre konflikter aldrig samme indflydelse på amerikansk bilindustri, som de 2 verdenskrige. Dette skete efter at skandaler om bilsikkerhed (1966) og udledning af forurening (1965-1970), samt at de benzinslugende amerikanske biler, skulle lide under de stigende oliepriser, begyndte japanerne og tyskerne at ruste op med tyske og japanske biler der kunne køre langt på literen[9].

   

  Kildehenvisninger:

  [1] War and Economic History: http://www.joshuagoldstein.com/jgeconhi.htm

  [2] Amerikansk Militær i numre: http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-states-of-america

  [3] http://www.joshuagoldstein.com/jgeconhi.htm

  [4] http://www.history.com/topics/automobiles

  [5] Automobile Factories Switched to War Production As America Entered World War II: http://www.defensemedianetwork.com/stories/automobile-factories-switched-to-war-production-as-america-entered-world-war-ii/

  [6] https://en.wikipedia.org/wiki/War_Production_Board

  [7] http://www.investopedia.com/articles/pf/12/auto-industry.asp

  [8] http://www.investopedia.com/articles/pf/12/auto-industry.asp

  [9] http://www.history.com/topics/automobiles

  Kilder:

  Militær data: http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=united-states-of-america

  The American Automobile Industry in World War Two: http://usautoindustryworldwartwo.com/

  2. verdenskrig og amerikansk bilindustri: http://www.defensemedianetwork.com/stories/automobile-factories-switched-to-war-production-as-america-entered-world-war-ii/

  War Production Board: https://en.wikipedia.org/wiki/War_Production_Board

  Automotive industry: https://global.britannica.com/topic/automotive-industry

  How The U.S. Automobile Industry Has Changed: http://www.investopedia.com/articles/pf/12/auto-industry.asp

  War and Economic History: http://www.joshuagoldstein.com/jgeconhi.htm

  blog comments powered by Disqus