Reduktion af selskabsskattens betydning for amerikansk bilindustris konkurrenceevne
 • Brian Gardner Mogensen
 • 13 mar 2018
 • Skattereform
 • Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0

  Af Simon Gardner Mogensen, skribent, Detroit Research

  Præsident Donald Trump har med sin skattereform sænket selskabsskatten fra 35 % til 20 %, hvilket har positiv betydning for alle selskaber i USA herunder ikke mindst amerikansk bilindustri. Dette gælder både i forhold til produktion af biler i USA og investeringer i ny teknologi til biler. Detroit Research går i denne artikel tættere på reduktionen af selskabsskattens betydning for amerikansk bilindustris konkurrenceevne.

  Den høje amerikanske selskabsskat har været til ugunst for amerikansk økonomi. Dette er bl.a. kommet til udtryk i, at mange store amerikanske virksomheder har undgået selskabsskatten, ved at placere sig i udlandet – alt imens mindre virksomheder har knækket nakken pga. det høje skattetryk. USA har på dette punkt ikke været særligt konkurrencedygtig, i forhold til andre lande USA har derimod haft en af de højeste selskabsskatter i hele OECD – hvilket formentligt har gjort, at en del amerikanske virksomheder har parkeret deres penge i andre lande.

  Med en reduktion af selskabsskatten fra 35 % til 20 % vil de amerikanske selskaber få forbedret deres økonomi betydeligt. Flere økonomer[1] peger bl.a. på, at reduktionen af selskabsskatten vil betyde, at mange virksomheder vil rykke produktionen tilbage til USA (højere beskæftigelse), at der vil komme højere reallønninger samt produktivitetsstigninger[2], hvilket samlet set vil føre til en højere konkurrencedygtighed for de amerikanske virksomheder.

  Siden Trump blev opstillet som præsidentkandidat for det republikanske parti, har mottoet lydt “America First”, hvilket hænger godt sammen med reduktionen af procentsatsen for den amerikanske selskabsskat, da dette vil gøre USA som produktionsland langt mere attraktivt i forhold til international konkurrencedygtighed, samt skabe grundlaget for, at flere arbejdspladser skabes i USA i stedet for f.eks. i Mexico og i Kina.

  Skattereformens konsekvenser for amerikansk bilindustri

  Skattereformen og reduktionen af selskabsskatten er en gave til amerikansk bilindustri. En gave der kommer til at gøre amerikansk producerede biler langt mere attraktive og giver amerikanske virksomheder større råderum, både i forhold til de nuværende udgifter i form af produktion og afsætning, samt fremtidige investeringer i forhold til f eks. teknologi[3].

  General Motors SUV produktionsanlæg i Arlington i Texas, Kilde. Bloomberg

  Derfor lader det til, at komme til at have stor indflydelse, når konjunkturopsvinget og skattereformens omfang indtræffer, hvor det udover reduktion af  selskabsskatten også er reduktion af topskat og arveskat samt en række andre skattereduceringer bl.a. skatterabatter for børn og fradrag for virksomheders indkøb.[4]. Samlet set vil det betyde, at den amerikanske købekraft formentlig vil stige kraftigt, hvilket også er gode nyheder for amerikansk bilindustri. Det forventes fra de amerikanske bilproducenter, at denne øgede købekraft vil skabe en øget efterspørgsel efter biler – da et øget økonomisk råderum hos den amerikanske forbruger, vil blive prioriteret på dyrere og bedre biler.

  Investeringspotentiale for amerikansk bilindustri

  Et af de håndtag, som der ofte bliver fremhævet, hvis man ønsker omfangsrige produktivitetsstigninger, er selskabsskatten – som i denne omgang reduceres kraftigt i skattereformen, til et mere konkurrencedygtigt niveau i OECD-regi. Her vil potentialet for omfangsrige investeringer i teknologi ligger lige til højrebenet – hvilket både CEO Jim Hackett fra Ford og CEO Mary Barra fra General Motors tidligere har tilkendegivet, har været ambitionen længe[5].

  GM CEO Mary Barra og Ford CEO Jim Hackett i samtale på Detroit Auto Show, 2018. Kilde: Automotive News

  Her har trusler fra den teknologiske udvikling i omverden været under opsejling længe, ved alt fra droners indtrædelse på fragtmarkedet, Ubers og andre samkørsels virksomheders angreb på transportbranchen (Taxabranchen) og 3D-printerens overflødiggørelse af fragtbranchen, til el -og selvkørende biler. Alle teknologiske fremskridt, der vil kunne sænke efterspørgslen efter den udbredte personbil – som vi alle i højere eller mindre grad ser nødvendig i dag, for at få hverdagen til at hænge sammen, hvis man ikke bor i midten af en storby. Hvad enten personbilen bliver efterspurgt i mindre grad, pga. samkørsels ordninger (F.eks. Uber) og/eller selvkørende biler, til at blive fuldstændig overflødiggjort ved 3D printeren og droners almengøres.

  I lyset af denne teknologiske udvikling, lader det til, at flere fremtrædende personer i bilbranchen, har lært af tidligere fejl – og i stedet for at bekæmpe udviklingen, valgt at være med til at præge den. Dermed vil Trumps selskabsskattenedsættelse give råderum for virksomhederne placeret i USA, større mulighed for at investere i nye teknologier. Og hermed være med på den teknologiske bølge, som fremtiden formentlig vil bære præg af.

   

  Kilder:

  [1] Jyllands-Posten, Finans: https://finans.dk/okonomi/ECE9907626/trumps-skattereform-skal-faa-amerikanske-virksomheder-til-at-beholde-pengene-i-usa/?ctxref=ext

  [2] CEPOS, Højere produktivitet giver højere løn: https://www.cepos.dk/abcepos/hoejere-produktivitet-giver-hoejere-loen

  [3] Business Indsider, The GOP tax bill is a huge gift to the US auto industry: http://nordic.businessinsider.com/gop-tax-bill-good-us-auto-industry-2017-12?r=US&IR=T

  [4] TV2 nyhederne, USA’s kongres godkender Trumps omfattende skattereform: http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-12-20-usas-kongres-godkender-trumps-omfattende-skattereform

  [5] Detroit-research.dk, Jim Hackett – Ny mand I spidsen hos Ford: http://www.detroit-research.dk/jim-hackett-ny-mand-spidsen-ford/

  blog comments powered by Disqus